Menu
Cart 0
Zidlana imilala

Zidlana imilala

  • R 73.00
  • Save R 27


Zidlana imilala is written in IsiZulu. Zidlana Imilala, yiqoqo lezinkondlo elihlelwe yingwazi yolimi lwesiZulu uSolwazi A.M. Maphumulo. Lihlelelwe amabanga aphezulu kubandakanya ibanga leshumi nambili. Linezinkondlo ezibhalwe izimbongi, iningi lazo esezike zagiya kulo munxa wezinkondlo. Yiqoqo leli elihamba phambili ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo: Linezinkondlo zolimi lwasekhaya kanye nolimi lokwengeza. Leli qoqo lithinta izindikimba ezahlukeneyo: imfundo, ukuhlalisana kwabantu, uthando, ezemvelo, izibongo zabantu abaqavile nezinye eziningi. Liqukethe impilomlando yezimbongi, incazelo yamagama ajiyile nokuhluzwa kwezinkondlo ezithile. Kukhona nempilomlando yomhleli. Leli yiqoqo lezinkondlo elilungele amabanga emfundo ephakeme kanye nokuqeqesha okuqhubekayo.

We Also Recommend