Menu
Cart 0
Xitofi Madlayisani: Grade 9: Novel and study notes

Xitofi Madlayisani: Grade 9: Novel and study notes

  • R 130.00
  • Save R 10


Tsalwa leri ra nkoka leri nga tsariwa hi G. Magwaza, mutsari ro sungula tlhelo mudyondzisi ematiko-xikaya ya xifundza xa Limpopo, ri koka rinoko ra vahlayi eka xitori lexi vulavulaka hi mahlomula-mbilu, rirhandzu na vumbabva na vusweti ku katsa na ku endla swilo hi ku kuceteriwa hi swilo swo ka swi nga pfuni nchumu. Nyeleti i xikombiso xa kahle eka vantshwa, hikuva u tikuma a endla swilo leswi a susumetiwaka hi xiyimo lexi a nga eka xona. "Tsalwa leri ra nyanyula ri tlhela ri koka rinoko ra vahlayi. Timhaka leti mutsari a vulavulaka hi tona ti na vuxaka eka mahanyelo ya vantshwa va namuntlha ti tlhela tipaluxa mbuyelo wo ka va nga tikhomi kahle." Profesa N.C.P. Golele: muahluri eka Maskew Miller Longman Literature Awards-2007. Swihlawulekisi leswi landzelaka swi ta pfuna eka ku twisisa buku leyi: Swivutiso ku tiyisisa ku twisisa ka muhlayi na ku bumabumela ririmi leri nga tirhisiwa; Dlilosari, swivuriso na swivulavulelo leswi nga tirhisiwa; Xikombo leswaku va ta kuma marito hi ku olova.

We Also Recommend