Menu
Cart 0
Uzangenzani (Short Stories) (Creative Writing Series) (IsiNdebele)

Uzangenzani (Short Stories) (Creative Writing Series) (IsiNdebele)

  • R 143.00
  • Save R 46


Uzangenzani libuthelelo leendatjana elitlolwe nguJiyane DM, Skhosana PB kanye noMasango BD. Leli buthelelo limumethe iindatjana ezilitjhumi ezirhumutjha ipilo yabatjha nabadala njengobugebengu, ihlalisano, ubuloyi, isibindi, ukuziphatha njll. Uzangenzani is an anthology of short stories. The anthology contains ten interesting short stories that interpret our daily experiences in society such as crime, social interaction, witchcraft, bravery, and behaviour for both adults and youth.

We Also Recommend