Menu
Cart 0
Unozimanga - Zulu Drama

Unozimanga - Zulu Drama

  • R 228.00
  • Save R 60


Umlobi ubhale le ncwadi ukufundisa omame ukuthi baphathane kanjani namadodakazi abo. Kanti futhi ixwayisa ukuthi umzali angayikhulumeli indodakazi ngoba akahambi nayo lapho ihamba khona. Into eyenziwa uNozimanga yokwethembisa amasoka amathathu ngomshado ngesikhathi esinye ibe yihlazo elibi kabi. The author wrote this title to educate mothers about how to relate to their daughters. Mothers are reminded not to boast about their daughters because they are not accountable for their actions.

Pearson Publisher

 


We Also Recommend