Menu
Cart 0
Ulizeka wazikhethela: Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound)

Ulizeka wazikhethela: Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound)

  • R 51.95
  • Save R 38


Iqela leenkwenkwezi ezimibalala laliphehe icala lonke lesibhakabhaka. Zazicinga ukuba zingcono kuneenkwenkwezi ezimhlophe kwaye zazidlisela ngoko ubusuku bonke. Ekugqibeleni iinkwenkwezi zimhlophe zadikwa yeyokosa. Kwenzeka ntoni mina iinkwenkwezi ezimibalabala zanyanzelwa ukuba zisishie isibhakabhaka zize kutsho kwintlabathi engumqwebedu eqhumayo yaemhlabeni. Colourful stars once ruled a corner of the sky and boasted night and day. What happened when they had to leave the sky and land on earth's dry, dusty sand?

We Also Recommend