Menu
Cart 0
Tse ga se dienywa tsa tokologo (Sesotho)

Tse ga se dienywa tsa tokologo (Sesotho)

  • R 135.00
  • Save R 19


Puku e e bontsha mekgwa ya go fapana yeo batho ba swanetsego go phela ka yona. E laetsa gape ditlamorago tsa mediro ye mebotse le ye mebe le go lemosa batho ka go kgomarela ditso tsa bona. Ga go molato ge motho a tsweletsa setso sa gabo. Se segolo ke ge a sa kwese batho ba bangwe bohloko. Batho ba bantsi ba bona o ka re direto tse ga di na mohola, eupsa di ka ba bopa bjalo ka maloko a setshaba. Bontši bja batho bo somisa ditokelo, tseo go thwego ke dienywa tsa tokologo, bosaedi.


We Also Recommend