Menu
Cart 0
TOP CLASS LIFE SKILLS GRADE 2 WORKBOOK (XHOSA)

TOP CLASS LIFE SKILLS GRADE 2 WORKBOOK (XHOSA)

  • R 59.50
  • Save R 35


lprogramu ye Shuter's TOP CLASS lzakhono Zobomi yinxalenye yohlelo lwezifundo zamabanga asezantsi (Foundation Phase) nolubhalwe ngokweemfuno ze-CAPS. Olu hlelo lwe Shuter's TOP CLASS lzakhono Zobomi lunezi ncwadi zilandelayo; lncwadi Yabafundi lnemisetyenzana eqhelekileyo ejolise kubafundi. lnemibhalo eyahlukileyo nemisetyenzana egcina abafundi basoloko bexakekile. lnemifanekiso enemibala emihle nenceda abafundi bafunde ngokujonga nokubukela. lncwadi Yomsebenzi I nemisetyenzana efanelekileyo nenxibeleleneyo nencwadi katitshala kunye nencwadi yomfundi. lnemisetyenzana yokusoloko benento yokwenza nelungiselelwe ukuxinzelela nokudibanisa oko kufundwayo. Yenziwe ukuze ibe lula ukusebenziseka ngokuthi ibe nemifanekiso enomdla esetyenzisiweyo. lpakethe Nomgodlo Katitshala inoku kulandelayo: lncwadi Yamacebiso Katitshala Ucwangciso lokufundisa olwenziweyo nolulungiselelwe iveki neveki nolucwangciswe ngokomgaqo we-CAPS. lmisetyenzana yohlolo olulungiselelweyo nolucwangciswe ngokomgaqo we-CAPS.


We Also Recommend