Menu
Cart 0
Re a gola Stage 6 Thekenolotsi, mogwera wa potego (Sepedi) Reader 1

Re a gola Stage 6 Thekenolotsi, mogwera wa potego (Sepedi) Reader 1

  • R 179.95
  • Save R 20


Sabelo, mocemane wa go tswa profenseng ya Limpopo o na le kgahlego ye kgolo go tsa thekenolotsi. O dira dimakatso sekolong, o tswa le dipampiring gomme khamphani ya go tuma e tsea maikarabelo a go mo lefela go tswetsa dithuto tca gagwe pele. This story is about a boy who is extremely good at technology. His interest allows him to travel and to see technology even more advanced than he could ever imagine.