Menu
Cart 0
Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Kaedi ya Morutabana Mophato wa 5

Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Kaedi ya Morutabana Mophato wa 5

  • R 340.00
  • Save R 210


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutwana * E kgaogantswe ka dikgweditharo di le nne tse di akaretsang dibeke, dibeke tse di abelana ka ditlhogo tse di farologaneng. * E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. * Beke nngwe le nngwe e akaretsa dikgono tsa thuto jaaka go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa le dipopego tsa puo le melawana. * E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. * E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng.

We Also Recommend