Menu
Cart 0
SETSWANA TOTA PHONIC PROGRAMME GRADE 2 WORKBOOK 3

SETSWANA TOTA PHONIC PROGRAMME GRADE 2 WORKBOOK 3

  • R 47.00
  • Save R 10


Lenaane la Dibuka tsa Medumo la Setswana Tota, le kwaletswe
baithuti ba Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe Kgato ya Motheo. Re fitlhelela dibukana tse di latelang mo lenaaneng le:
Dibukana tse pedi tsa Medumo le Ditlhaka:
Bukana e e tlhalosa medumo e e farologaneng le go naya moithuti dikao tsa ditshwantsho tse di emetsweng ke medumo eo. Baithuti ba bona tshono ya go ithuta go kwala ditlhaka ka go latela kaedi e ba e filweng, ba ntse ba bona le ditshwantsho mme ba buisetsa modumo kwa godimo ba o kapodisa. Ba kgona go kwalolola ditlhaka ka go latela mo go kwadilweng teng. Lenaane le le akareditse Medumo le Ditlhaka tsotlhe tsa Setswana.
Kaedi ya Morutabana


We Also Recommend