Menu
Cart 0
SETSWANA TOTA GRADE 9 TEACHER'S GUIDE

SETSWANA TOTA GRADE 9 TEACHER'S GUIDE

  • R 217.14


Buka ya Setswana Tota Mophato wa 7-9, ke nngwe ya dibuka tsa motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae.
Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang:
Buka ya Barutwana, Buka ya go Buisa le Kaedi ya Morutabana.
Dibuka tse di tshotse tse di latelang:
Go bonolo go dirisa dibuka tse ka gonne kagego le tsamaiso ya tsona e latelega bonolo, mme di ikamaganya le Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Motseletsele o wa dibuka o kwadilwe ke barutbana ba ba nang le maitemogelo le baitseanape ba kharikhulamo.
Buka ya barutwana ya Setswana Tota e thusa barutwana ka tse di latelang:


We Also Recommend