Menu
Cart 0
SETSWANA TOTA GRADE 4 TEACHER

SETSWANA TOTA GRADE 4 TEACHER

  • R 154.30
  • Save R 10


Dibuka tsa Setswana Tota ke motseletsele wa dibuka tsa Setswana Puo ya Gae. Dibuka tse di kwaletswe barutwana ba puo ya Setswana ba mophato wa 4, 5 le 6.

Setswana Tota e na le dikarolo tse di latelang:

Buka ya Barutwana, Kaedi ya Morutabana le Buka ya go Buisa.

Dibuka tse di tshotse tse di latelang:

Go bonolo go dirisa dibuka tse ka gonne kagego le tsamaiso ya tsona e latelega bonolo, mme
di ikamaganya le Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Motseletsele o


We Also Recommend