Menu
Cart 0
SEDIBA GRADE 12 TEACHERS GUIDE

SEDIBA GRADE 12 TEACHERS GUIDE

  • R 212.86
  • Save R 7.14


Buka ena ya Sesotho Puo ya Lapeng e fana ka dintlha tsa bohlokwa tse latelang:
E fihlella ditlhoko tsohle tsa tokomane ya Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (SLKT) thutong e nngwe le nngwe.
E fana ka tataiso e hlwahlwa ho titjhere.
Dintlha tsa yona di hlakile ebile e sebediswa ha bobebe ho ya ka tsela eo e ngotsweng kateng.
SEDIBA buka ya Sesotho sa Puo ya Lapeng kereiting ya 12 e na le Buka ya Titjhere e ipabolang ka tse latelang:
E fihlella ditlhoko tsohle tsa tokomane ya Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (SLKT) thutong ya Sesotho ka botebo.
E fana ka tataiso le temoso ho titjhere ka kgaolo e nngwe le e nngwe hammoho le mosebetsi o mong le o mong.
E fana ka dikarabo tsa mosebetsi o mong le o mong hammoho le mesebetsi ya tekanyetso ya semmuso.
Dintlha tsa yona di hlakile ebile e sebediswa ha bobebe ho ya ka tsela eo e ngotsweng kateng.
E bebofatsa mosebetsi ka ho tsamaellana le buka ya moithuti.


We Also Recommend