Menu
Cart 0
Refilwe

Refilwe

  • R 90.00
  • Save R 15


‘Refilwe, Refilwe, thoba iinwele zakho, ukuze ndikwazi ukugwencela eliweni elinamatye a-ethe-ethe!’ Kumkhombe ophezulu kwiliwa eli-ethe-ethe, uRefilwe omhle akavumelekanga ukuba abone nabani na ngaphandle kwegqirhwa elimvaleleyo. Ngenye imini, iNkosana uTumi wamva uRefilwe ecula ngexa ikhwele ihashe layo kufutshane nomkhombe wakhe waze wakhangela umnini welizwi elimnandi ngokumangalisayo. Ingaba uRefilwe angaze akhululeke kweli gqwirha lingcolileyo? Ingaba angaze afumane uthando lwenene?

We Also Recommend