Menu
Cart 0
Re a gola Setswana: Gr 2: Pack of 8 readers (Tswana, Staple bound)

Re a gola Setswana: Gr 2: Pack of 8 readers (Tswana, Staple bound)

  • R 499.95
  • Save R 25


Dibuka tsa Re a gola tsa go buisa, ke tsa mophato o o potlana wa barutwana ba ba simololang sekolo. Dibuka tse, di baakanyeditswe barutwana ba ba leng mo maemong a a farologaneng jaaka bao ba kgonang go buisa ka bo bona, ba ba leng fa magareng le ba ba leng bonya go tlhaloganya dithuto. Di kgona go bopa maikaelelo othle a puo ka mokgwa o o kopantsweng. The magical words of African storytellers are a real treat. In this graded series, enthralling stories are written and illustrated for South Africa's children. Infect your children with the 'reading bug'.

We Also Recommend