Menu
Cart 0
Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe Gireidi ya 2 Bugu ya Mugudisi (Includes Audio CD and Training DVD)(Teacher's Guide)

Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe Gireidi ya 2 Bugu ya Mugudisi (Includes Audio CD and Training DVD)(Teacher's Guide)

  • R 180.00
  • Save R 19


• Nyangaredzo ya CAPS ya maṱhakheni nahone yo ṅwalwa nga vhaṅwali makone
• Zwifanyiso zwa maṱhakheni na mishumo ya u khwinisa mvelelo na u ṱuṱuwedza vhagudi
• Thikhedzo ya vhadededzi ya maṱhakheni u itela u vhulunga tshifhinga na u leludza u funza
• Ndeme ya maṱhakheni = u bvelela!