Menu
Cart 0
Oxford Suksesvolle Lewensoriëntering Graad 12 Leerdersboek - Elex Academic Bookstore

Oxford Suksesvolle Lewensorientering Graad 12 Leerdersboek

  • R 259.95
  • Save R 28


Oxford Suksesvolle Lewensorientering is 'n betroubare Lewensorienteringkursus wat deur onderwysers regoor Suid-Afrika gebruik word. Die feite-ryk inhoud dek die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) volledig. As jy eers Oxford Suksesvolle-boeke gebruik het, bly dit jou keuse vir eksamensukses in die klaskamer.

 

Features

  • Die inhoud volledig, relevant en ouderdomsgeskik is, sodat leerders se belangstelling regdeur die jaar verseker word
  • Die onderwerpe volgens die KABV saamgestel is, wat gebruik in die klaskamer vergemaklik
  • Die inhoud en konsepte gegradeer is om aan leerders 'n vaste grondslag vir sukses te bied
  • Dit 'n groot aantal en verskeidenheid aktiwiteite bevat, wat kennis en vaardighede vasle en aan leerders genoegsame oefening bied om eksamensukses te verseker
  • die geskikte taalvlakke die inhoud toeganklik maak en dus leerders se selfvertroue en vermoë om onafhanklik te studeer en te hersien, verbeter
  • al die beplanningsinstrumente volledig en kopieerbaar is, wat lesvoorbereiding vergemaklik en die korrekte tempo en vordering van onderrig verseker
  • dit assesseringsriglyne en assesseringsinstrumente bevat, wat onderwysers kan aanpas om aan spesifieke klaskamerbehoeftes te voldoen
  • die eksamenhulpmiddels - wat studievaardighede en voorbeeldtoetse en -eksamens insluit - leerders help om vir form ele assessering

We Also Recommend