Menu
Cart 0
Oxford Kganya Grade 2 Teacher's Guide (Sesotho) Oxford Kganya Kereiti ya 2 Buka ya Titjhere (CAPS) - Elex Academic Bookstore

Oxford Kganya Kereiti ya 2 Buka ya Titjhere (CAPS)

  • R 263.95
  • Save R 36


Oxford Kganya ke sesebediswa sa Puo ya Lapeng ya Sesotho. E na le ditho tse hokahaneng ho beha baithuti ba natefetswe selemo sohle. E akaratsa baithuti ba bokgoni bo kopaneng. Oxford Kganya e neha baithuti le matitjhere dithuto tse fapaneng tse nang le ditlhakiso ho ikwetlisetsa. 

Buka ya Titjhere e kenyeletsa dithuto le mesebetsi ya tlhahlobo ya letsatsi le letsatsi ho akaretsa mosebetsi ohle ka nako e baletsweng. Ho ikamahanya le CAPS ho etsa hore Oxford Kganya e be yona kgetho ya pelepele ya matitjhere a Puo ya Lapeng. 

"Bokantle bo botle, bo mebalabala hape bo a hohela." (Titjhere, Free State) 

We Also Recommend