Menu
Cart 0
Oxford Kganya Grade 1 Reader 2 (Sesotho)  Oxford Kganya Kereiti ya 1 Buka ya ho Bala ya 2 (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Kganya Kereiti ya 1 Buka ya ho Bala ya 2 (Approved)

  • R 72.95
  • Save R 32


Oxford Kganya ke sesebediswa sa Puo ya Lapeng ya Sesotho. E na le ditho tse hokahaneng ho beha baithuti ba natefetswe selemo sohle. E akaratsa baithuti ba bokgoni bo kopaneng. Oxford Kganya e neha baithuti le matitjhere dithuto tse fapaneng tse nang le ditlhakiso ho ikwetlisetsa. 

Buka ya Titjhere e kenyeletsa dithuto le mesebetsi ya tlhahlobo ya letsatsi le letsatsi ho akaretsa mosebetsi ohle ka nako e baletsweng. Ho ikamahanya le CAPS ho etsa hore Oxford Kganya e be yona kgetho ya pelepele ya matitjhere a Puo ya Lapeng. 

"Bokantle bo botle, bo mebalabala hape bo a hohela." (Titjhere, Free State)

We Also Recommend