Menu
Cart 0
MASIHAMBISANE GRADE 6 READER

MASIHAMBISANE GRADE 6 READER

  • R 92.86
  • Save R 17


Masihambisane Ibanga 6 Imibhalo YobucikoAuthor : Mandla Ndlovu, Themba Qwabe, D.A Hlangu, Mzi Mngadi
Publisher : Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Hardcopy ISBN : 9780796053770
Ebook ISBN : 9780796049988

 

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika- CAPS. Kukhona lncwadi Yokufunda equkethe izindaba ezimfishane, imibhalo yolwazi, amaphephandaba, izinkondlo, imidlalo, ubuciko bomlomo namanovelana. lncwadi yomfundi nekaThisha. Uthisha ufakelwe: • lmisebenzi (Assessment Task) yonyaka wonke nezimpendulo zakhona. • Amaphepha okuhlola kwaphakathi nonyaka kanye nokokuphela konyaka. • AmaRubhrikhi azowasebenzisa ukumaka amatheksthi. Nokunye okuningi.


We Also Recommend