Menu
Cart 0
MASIHAMBISANE GRADE 5 READER

MASIHAMBISANE GRADE 5 READER

  • R 78.58
  • Save R 9.42


Masihambisane Ibanga 5 Imibhalo YobucikoAuthor : Ibhalwe ngu N. D. Khumalo, Mandla Ndlovu, Themba Qwabe, D. A. Hlangu
Publisher : Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Hardcopy ISBN : 9780796053701
Ebook ISBN : 9780796049957

 

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika- CAPS. Kukhona lncwadi Yokufunda equkethe izindaba ezimfishane, imibhalo yolwazi, amaphephandaba, izinkondlo, imidlalo, ubuciko bomlomo namanovelana. lncwadi yomfundi nekaThisha. Uthisha ufakelwe: • lmisebenzi {Assessment Task) yonyaka wonke nezimpendulo zakhona. • Amaphepha okuhlola kwaphakathi nonyaka kanye nokokuphela konyaka. • AmaRubhrikhi azowasebenzisa ukumaka amatheksthi. Nokunye okuningi.

Read More

Purchase Options


Filesize : 7.28Mb


We Also Recommend