Menu
Cart 0
MASIHAMBISANE GRADE 5 LEARNER

MASIHAMBISANE GRADE 5 LEARNER

  • R 155.71
  • Save R 8.29


Masihambisane Ibanga 5 Incwadi YomfundiAuthor : B. Vilakazi, L. Ngcamu, S. Zungu, S. Mpethwana, S. P Mtungwa
Publisher : Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Hardcopy ISBN : 9780796053695
Ebook ISBN : 9780796049940

 

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi {Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase). Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika- CAPS. Kukhona lncwadi Yokufunda equkethe izindaba ezimfishane, imibhalo yolwazi, amaphephandaba, izinkondlo, imidlalo, ubuciko bomlomo namanovelana. lncwadi yomfundi nekaThisha. Uthisha ufakelwe: • lmisebenzi {Assessment Task) yonyaka wonke nezimpendulo zakhona. • Amaphepha okuhlola kwaphakathi nonyaka kanye nokokuphela konyaka. • AmaRubhrikhi azowasebenzisa ukumaka amatheksthi. Nokunye okuningi


We Also Recommend