Menu
Cart 0
MASIHAMBISANE GRADE 4 READER

MASIHAMBISANE GRADE 4 READER

  • R 71.43
  • Save R 13


Masihambisane Ibanga 4 Imibhalo YobucikoAuthor : B. Chili, T. Qwabe, D.A Hlangu, Mzi Mngadi
Publisher : Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Hardcopy ISBN : 9780796053633
Ebook ISBN : 9780796049926

 

Lezi zincwadi zibhalelwe abafundi bamabanga aphakathi (Intermediate Phase). Zikhona nezamabanga aphansi (Foundation Phase}. Zibhalwe ngendlela yokuba zizifeze zonke izidingo zika­CAPS. Kukhona lncwadi Yokufunda equkethe izindaba ezimfishane, imibhalo yolwazi, amaphephandaba, izinkondlo, imidlalo, ubuciko bomlomo namanovelana. lncwadi yomfundi nekaThisha. Uthisha ufakelwe: • lmisebenzi (Assessment Task) yonyaka wonke nezimpendulo zakhona. • Amaphepha okuhlola kwaphakathi nonyaka kanye nokokuphela konyaka. • AmaRubhrikhi azowasebenzisa ukumaka amatheksthi. Nokunye okuningi.


We Also Recommend