Menu
Cart 0
Ri khou aluwa Tshivenda Stage 5 Maano a phunguwe

Ri khou aluwa Tshivenda Stage 5 Maano a phunguwe

  • R 103.95
  • Save R 126


Ri khou aluwa vhavhali yo itelwa vhagudi vha luambo lwa damuni nahone i wanala nga nyambo dzo fhambanaho.
- Dzo nË™ walwa nga vhaanetsheli vha zwitori vha divheaho, vhaeletshedzi vha thero na vhadededzi
- Maimo a u vhala a tshitori tshinË™ we na tshinË™ we o sumbedzwa u itela vhagudi vha wa alaho kilasini dza maimo a u vhala manzhi
- Mishumo yavhudi ya vhutsila nahone i kungaho
- I nga shumiswa u fhata mutheo wa vhukoni ha u shumisa lua
- Thero dzo vanganya u divha Mbalo na Vhukoni ha Matshilele
- Mishumo ya u linga i wanala magumoni a tshitori tshinË™ we na tshinË™ we

We Also Recommend