Menu
Cart 0
Re a gola Stage 5 Letsogo le lengwe le hlatswa le lengwe (Sepedi) Reader 2

Re a gola Stage 5 Letsogo le lengwe le hlatswa le lengwe (Sepedi) Reader 2

  • R 173.95
  • Save R 26


Moratoa le Nkepile ba mmogo mathateng le mathabong. E sa le ba bannyane efela ba thusana ka go hwetsa ditharollo mathateng a bona. Segwera sa bona se fetela batswading, se huetsa moya wa tirisano, kwelobohloko le thekgano motseng. A kind girl is prepared to do anything to help her friend through a crisis. She shows true friendship and is supported by her family. Her friend later repays the kindness.