Menu
Cart 0
Re a gola Gr2 Ke eng seo? (Sepedi) Reader 5

Re a gola Gr2 Ke eng seo? (Sepedi) Reader 5

  • R 85.95
  • Save R 39


Bosegong bjo bongwe, go tlile ledimo. Matlakadibe! Ntlo le phahlo ka moka tsa senyeya. Ba lapa ba tshabela ka ntle bosego. Tsatsi la go latela, ba kopana ka moka, ba thabile gore ka moka ba phologile. One night came a storm. The disaster! House and furniture all flattened. The family fled into the night. The next morning they all met, grateful that they all escaped.