Menu
Cart 0
Izigemegeme Zodwa (Short Stories)

Izigemegeme Zodwa (Short Stories)

  • R 123.00
  • Save R 4


Izigemegeme Zodwa (Short Stories)
Izigemegeme Zodwa. Le ncwadi iqukethe iqoqo lezindaba ezimfushane. Lezi zindaba zihlabahlosile futhi ziyaheha. Abalobi balezi zindaba ezididiyelwe kule ncwadi baphumelele ukusebenzisa ikhono ekuzindlaleni kahle. Lezi zindaba zimayelana nezigigaba ezihlukene eziphathelene nempilo kanye nobunzima bayo. Zithi kazifane kodwa hhayi ncamashi. Okwenza kube khona ubuhlobo phakathi kwazo yingxenye yesifundo esitholakalayo endabeni ngayinye, okuyisexwayiso ngobungozi obukhona uma ungacopheleli empilweni. Yonke imibhalo yale ncwadi ingefundisayo iphinde ithule amaqiniso ngobunjalo bempilo. Iyakugcizelela futhi ubumqoka bokuzihlangula ezenzweni ezimbi kwazise labo abenza okubi bathelwa ngamathonsi abanzi.

We Also Recommend