Menu
Cart 0
Dithoko, Dithothokiso le Dithoheletso tsa Sesotho

Dithoko, Dithothokiso le Dithoheletso tsa Sesotho

  • R 234.95
  • Save R 165


Maikemisetso a mongodi wa buka ena ke ho lekola mekgwa e fapaneng ya boroki ba Sesotho. O qala ka dithoko tsa mehla ya dintwa, ha ho rokwa bahlabani ho ya kamoo ba lwanneng kateng ntweng. Mongodi o lemosa mmadi hore boroki boo ba kgale bo ntse bo sebediswa le kajeno ho phafa ba iteletseng ho lwanela setjhaba molamu wa hloho kotsing efe le efe ya kgatello ya botho. O hlophisa mefuta ya dithothokiso tsena le ho hlahlobisa boleng ba tsona ho ya kamoo seroki se sebedisang puo ya Sesotho kateng. 

A literary appreciation of oral and modern praise poetry in Sesotho.