Menu
Cart 0
Re a gola Stage 4 Diphadisano tsa bommasebotsana (Sespedi) Reader 1

Re a gola Stage 4 Diphadisano tsa bommasebotsana (Sespedi) Reader 1

  • R 139.95
  • Save R 15


Molahletsi, mosetsana wa seithati ga a lebelele bobotsana bja gagwe fela eupsa ke mosetsana wa maikarabelo le go rata go tcwelela bophelong. Ke mofenyi diphadisanong, o tumile gohle le dithaka tsa gagwe di a mo hlompha. A group of friends have an evenful day in town. They come across a criminal and witness a bank robbery. Later that evening, everything ends well at the beauty competition.