Menu
Cart 0
Assessering in Opvoedkunde - Elex Academic Bookstore

Assessering in Opvoedkunde

  • R 405.00


Assessering en leer is onlosmaaklik vervleg, aangesien assessering bepaal of leer plaasgevind het, watter leer plaasgevind het en watter leer nog moet plaasvind. Assesseerders is konstante metgeselle dwarsdeur leerders se lewens, wat die leerpad en die leertempo bepaal. Assesseerders moet dikwels besluite neem wat die leerders se toekoms kan rig. Assessering in Opvoedkunde beskryf die reis van assessering en verskaf waardevolle inligting en riglyne om die pad makliker te maak. Assessering in Opvoedkunde stel 'n verskeidenheid temas en uitdagings betreffende assessering in Graad R tot Graad 12 bekend. Daar is afdelings vir onderskeidelik die Grondslagfase, Intermediere Fase, Senior Fase, Verdere Onderwys en Opleiding vir skole en Verdere Beroepsonderwys en Opleiding. Die inhoud sluit die volgende in: Assessering volgens die KABV; Assessering gedurende die verskillende fases in die skool; Assessering vir TBO; Assessering teenoor evaluering; Observasie as 'n instrument vir assessering; Professionele etiek en vertroulikheid; Waarskuwingstekens gedurende die Voorskoolse tydperk asook die Grondslagfase; Assessering en verskillende intelligensies; Doelwitte vir en beginsels van assessering; Rekordhouding en rapportering van prestasies. Professor Johann Dreyer is werksaam aan die Universiteit van Suid-Afrika en het reeds duisende studente voorberei om hulle rol as assesseerders te vervul. Hy bied ook 'n assesseringskursus vir dosente by Unisa en ander universiteite aan. Hy is lid van die Assessors' Standards Generating Body, en het verskeie assesseringskursusse ontwikkel, help ontwikkel, en aangebied.

We Also Recommend