Menu
Cart 0
Amadwala Ezimpophoma (isiZulu poetry) (Zulu) - Elex Academic Bookstore

Amadwala Ezimpophoma (isiZulu poetry) (Zulu)

  • R 160.95
  • Save R 34


Amadwala Ezimpophoma yiqoqo lezinkondlo zembongi ephambili. Liqukethe izinkondlo zomdabu nezesimanje ezihlelwe ngezindikimba ezithile. Kulolo nalolo hlobo lwezinkondlo kwenduleliswe ngesingeniso esichachile, kwashiwo nokuthi abafundi kumele benzeni 
Anthology of Zulu poetry, thematically arranged to cover the requirements of the syllabus. Includes traditional and modern genres, explanatory introductions to genres, and questions.