Menu
Cart 0
Abahluleli - Zulu Short stories

Abahluleli - Zulu Short stories

  • R 189.00
  • Save R 10


Le ncwadi iqukethe izindaba ezimfushane ezexwayisa umphakathi ngezehlo ezehlela abantu empilweni yabo mihla nezolo. Uma umfundi efunda lencwadi ufumana amasu okuzivikela nokucabanga ngekusasa eliqhakazile. Kanti futhi ifundisa umuntu ukuthi azi ‘umuntu umuntu ngabantu’ Izandla ziyagezana. This title consists of short stories that equip the reader with life skills and discuss ways of coping with daily life situations. ??It emphasizes that no man lives on an island.

We Also Recommend