Menu
Cart 0
Unqambothi (isiZulu folklore) (Zulu) - Elex Academic Bookstore

Unqambothi (isiZulu folklore) (Zulu)

  • R 160.95
  • Save R 39


Unqambothi umbhalo wesiZulu oqukethe izisho, izaga, iziphicaphicwano, izibongo kanye nezinganekwane. Lokhu kuwumcebo wesizwe owaziwa ngokuthiwa ubuciko bomlomo. Ubuciko bomlomo babedluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane ngomlomo. Lo mnotho uma ungabhaliwe, ungase ube sengozini yokuba ulahleke. Le ncwadi iyindlela yokulondolozela izizukulwane lo mcebo oyigugu kithina. Unqambothi gives the background, context and history of Zulu folklore, and includes numerous examples of the riddles, fables, folktales and praise poems that are part of Zulu cultural life.