Menu
Cart 0
Strafprosesreg Handboek (2017 - 12de uitgawe)

Strafprosesreg Handboek (2017 - 12de uitgawe)

 • R 756.00
 • Save R 140
Studente sal vind dat hierdie boek ’n waardevolle hulpmiddel by hul studie van die Strafprosesreg is. Lesers word bekend gestel aan die fundamentele beginsels en waardes onderliggend aan hierdie terrein van die reg en word stelselmagtig gelei deur die proses wat tydens strafverhore gevolg word.

Contents Include:

Lys van aangehaalde beslissings

Deel I: Geselekteerde algemene beginsels van die strafprosesreg

 • ’n Basiese inleiding tot strafprosesreg – S E van der Merwe
 • Die strafhowe van die Republiek – J P Swanepoel
 • Die vervolging van misdaad – S E van der Merwe
 • Die reg op regsbystand – T Geldenhuys, G P Kemp
 • Die beskuldigde: Sy of haar teenwoordigheid as party – T Geldenhuys, G P Kemp

Deel II: Die strafproses

Fase een: Die strafproses voor die verhoor

 • Die uitoefening van bevoegdhede en die handhawing van individuele regte – T Geldenhuys, G P Kemp
 • Metodes om die teenwoordigheid van die beskuldigde by die verhoor te verkry – M Basdeo, T Geldenhuys, M G Karels
 •  Ondervraging, onderskepping en vasstelling van liggaamlike kenmerke van persone – M Basdeo, T Geldenhuys, M G Karels
 • Visentering en beslaglegging – M Basdeo, T Geldenhuys, M G Karels
 • Borgtog en ander vorms van vrylating – S E van der Merwe
 • Voorverhoorondersoeke – M Basdeo, T Geldenhuys, M G Karels

Fase twee: Die verhoor

 • Aktes van beskuldiging en klagstate – M Basdeo, M G Karels, J P Swanepoel
 • Die verhoorhowe – M Basdeo, M G Karels, J P Swanepoel
 • Voorbrenging en pleit van die beskuldigde – J P Swanepoel
 • Diverse aangeleenthede betreffende die verhoor – J P Swanepoel
 • Samevoeging en skeiding van verhore – S E van der Merwe
 • Verhoorbeginsels en die verloop van die verhoor – S E van der Merwe
 • Uitspraak – S E van der Merwe

Fase drie: Die vonnis

 • Die vonnis – S S Terblanche

Fase vier: Regsmiddele ná uitspraak en vonnis

 • Hersiening – J P Swanepoel
 • Appèl – J P Swanepoel
 • Begenadiging en verbandhoudende bevoeghede – J P Swanepoel

Aanhangsels

 • Bylaes by die Strafproseswet / Schedules to the Criminal Procedure Act
 • Geselekteerde artikels uit die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996
 • Verwysings na die Strafproseswet
 • Verwysings na die ‘Child Justice Act’
 • Verwysings na die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996
 • Verwysings na die Wet op Hoër Howe
 • Begripsbladwyser

Of Interest and Benefit to:

 • Regters
 • Landdroshof
 • Prokureurs
 • Dosente en studente van die Strafproseswet

We Also Recommend