Menu
Cart 0
Platinum Nasi-ke Isikhethu Igreyidi 4 Incwadi Yokufunda

Platinum Nasi-ke Isikhethu Igreyidi 4 Incwadi Yokufunda

  • R 123.00
  • Save R 9


• Izehlakalo zezinga eliphezulu ze-CAPS kanye nokobana itlolwe batloli ababosolwazi • Imifanekiso esezingeni eliphezulu kanye nemisebenzi ukwenza ngcono imiphumela kanye nokukhuthaza abafundi • Isekelo elisezingeni eliphezulu likatitjhere ukonga isikhathi nokwenza ukufundisa kube lula • Ikhwalithi elisezingeni eliphezulu= ipumelelo!