Menu
Cart 0
Oxford Ukhanyo Grade 10 Teacher's Guide (IsiXhosa)  Oxford Ukhanyo IBanga 10 IsiKhokelo sikaTitshala (CAPS) - Elex Academic Bookstore

Oxford Ukhanyo Grade 10 Teacher's Guide (IsiXhosa) Oxford Ukhanyo IBanga 10 IsiKhokelo sikaTitshala (CAPS)

  • R 312.95
  • Save R 37


IOxford Ukhanyo iqulathe izifundo zoLwimi IwaseKhaya kwaye isetyenziswa ngootitshala kuMzantsi Afrika uphela. Ityebile ngokomxholo kwaye iyazifezekisa iimfuno zeCAPS. Imixholo (themes) ihambelana neCAPS nto leyo eyenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa. Inika abafundi isiseko esiluqilima esiya kubanceda baziphumelele lula iimviwo zokuphela konyaka. 

We Also Recommend