Menu
Cart 0
Oxford Kganya Grade 10 Learner's Book (Sesotho)  Oxford Kganya Kereiti ya 10 Buka ya Moithuti (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Kganya Grade 10 Learner's Book (Sesotho) Oxford Kganya Kereiti ya 10 Buka ya Moithuti (Approved)

  • R 219.95
  • Save R 10


Dibuka tsa Kganya di sebediswa ke matitjhere ohle Afrika Borwa. Di na le dikahare tse netefatsang kakaretso ya Setatemente sa Naha sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS). Dihlooho di tsamaisana le CAPS hore di sebetsehe ha bonolo mme baithuti ba be le motheo o tiileng wa katleho tlhahlobong. Ha o sebedisa dibuka tsa Oxford Kganya, di tla dula e le kgetho ya hao bakeng sa katleho ka phaposing le ditlhahlobong

We Also Recommend