Menu
Cart 0
Oxford Inkanyezi Grade 3 Learner's Book (IsiZulu)  Oxford Inkanyezi IBanga 3 Incwadi Yomfund (CAPS) - Elex Academic Bookstore

Oxford Inkanyezi Grade 3 Learner's Book (IsiZulu) Oxford Inkanyezi IBanga 3 Incwadi Yomfund (CAPS)

  • R 142.45
  • Save R 57


I-Oxford Inkanyezi yincwadi ephelele yoLimi IwaseKhaya elungele ikilasi lesiZulu. Inazo zonke izingxenye ezindidiyelwe ozidingayo ukugcina abafundi bejabulile unyaka wonke. Ihlinzeka onke amakilasi axubile. Inkanyezi inikeza abafundi nothisha ingqikithi ehlukenhlukene enemisebenzi eyehlukene yokuzejwayeza imiqondo yamagama. Isiqondiso Sikathisha esisebenziseka kalula sifaka phakathi izifundo zansuku zonke nemisebenzi yokuhlola exoqinisekisa ukuthi uwenza wonke umsebenzi ngesikhathi esimisiwe. Ukubhalwa kwayo ngokwezidingo ze-CAPS kaZwelonke kuyenza ukuba ibeyiyonayona ekhethwa ngothisha boLimi IwaseKhaya.