Menu
Cart 0
Ongegronde Verryking in die Suid-Afrikaanse Reg

Ongegronde Verryking in die Suid-Afrikaanse Reg

  • R 1,050.33
  • Save R 149


Hierdie nuwe bekendstelling behels 'n omvattende uiteensetting van die generieke vereistes gemeen aan alle vorderingsaksies gebaseer op ongegronde verr ykingsreg en voeg daaraan toe die eiesoor tige aspekte wat in die regspraak vir spesifieke vorderings ontwikkel het.

In elke onderafdeling word die toonaangewende uitsprake daarvoor afsonderlik belig en bespreek. Wat hierdie werk ook onmisbaar maak vir praktisyns is die insluiting van 'n deeglike trefwoordregister vir vinnige naslaandoeleindes. Die insluiting van vergelykbare Engelse, Duitse en Nederlandse regsaspekte maak dit vir die praktisyn moontlik om ontwikkelingstendense te peil.


We Also Recommend