Menu
Cart 0
Kontraktereg Algemene Beginsels 4U - Elex Academic Bookstore

Kontraktereg Algemene Beginsels 4U

  • R 795.00
  • Save R 50


Kontraktereg Algemene Beginsels volg ‘n analitiese benadering tot die begrippe, beginsels en reëls wat op kontrakte betrekking het, terwyl dit terselfdertyd kontrakte en die reg wat op kontrakte van toepassing is in ‘n wyer regswetenskaplike, Grondwetlike en sosiale konteks plaas.

Die krag van Kontraktereg Algemene Beginsels lê in die kollektiewe diepgaande kennis van die skrywers van die gemeenregtelike beginsels en die filosofiese onderbou van die kontraktereg, sowel as die inwerking van die Grondwet as die bron van afdwingbare sosiale waardes en openbare belang. Die resultaat is ‘n werk wat ‘n grondige uiteensetting en ontleding van die teoretiese grondslag en struktuur van die Suid-Afrikaanse kontraktereg kombineer met ‘n bespreking van die toepassing van dié beginsels deur die howe. Waar die reg nog nie bepaal is nie word uiteenlopende menings beoordeel en oplossings voorgestel, soms ook met verwysing na buitelandse jurisdiksies.

Die werk debatteer ook die koers wat ingeslaan behoort te word om die kontraktereg te ontwikkel in ooreenstemming met Grondwetlike norme. Voorstelle oor die rol van die goeie trou in die sluiting en uitvoering van kontrakte word gemaak, as synde een van die moontlike grondslae vir die ontwikkeling van die gemenereg.

"‘n Verdere bewonderenswaardige eienskap van die boek is dat die reg duidelik en op ‘n maklik verstaanbare manier uiteengesit word. Om te sê dat die werk goed nagevors is, is ‘n geringskatting. Ek het geen twyfel nie dat hierdie uitgawe die kennis van alle ernstige studente van die kontraktereg sal verryk, en dat dit ‘n uitstaande bydrae tot ons regsleer sal maak. Regsprekers en praktisyns sal die boek veral besonder bruikbaar vind. Hierdie boek behoort ‘n welkome toevoeging tot enige regs biblioteek te wees.” M S Navsa Regter van die Hoogste Hof van Appél (uit die voorwoord tot die vierde uitgawe